Stacks Image 31
Stacks Image 35
Stacks Image 33
accepteer ATTENTIE: Wij gebruiken eigen cookies om uw bestellingen mogelijk te maken.

boek 100 jaar Mariaveld

  • boek 100 jaar Mariaveld

'Een eeuw Mariaveld' van de auteurs Evert Zits en Jean Dewaide.

Door de opkomst van de mijnen in Limburg en de de groei van het rangeerterrein in Susteren waren veel mensen nodig om alle werk aan te kunnen.

Deze mensen en hun gezin hadden een woning nodig en zo groeide de wijk Mariaveld zoals wij deze heden te dage nog kennen.

Het boek geeft in chronologische volgorde het ontstaan van de wijk en parochie weer.

Zits en Dewaide hebben beide al een respectabele leeftijd bereikt, maar hebben zich er absoluut niet met een Jantje van Leiden van afgemaakt.

Archieven zijn uitgeplozen en fotomateriaal is verzameld om een prettig leesbaar, maar vooral historisch verantwoord verslag weer te geven.

Dat is hun uitermate goed gelukt.Niet alleen de tijdsgeest wordt weer gegeven, maar ook personen die nauw verbonden zijn met de wijk Mariaveld of de parochie.

Uiteraard is de geestelijkheid vertegenwoordigd in het boek, omdat de kerk ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het gemeenschaps- en verenigingsleven van Mariaveld en zijn parochie.

Toch is de geestelijkheid niet overmatig vertegenwoordigd en alle aspecten van van de gemeenschap komen aan bod.

De prijs is bewust laag gehouden en de oplage beperkt tot 1000 exemplaren.

Versie

100 jaar Mariaveld

MV100
€ 8,50
SECRETARIAAT WONDERDADIGE MEDAILLE EN WEBWINKEL


Marialaan 2, 6114 CR Susteren

Tel: 046-4491777
Email: info@wonderdadige-medaille.nl
Banknr: NL87RABO 0150202504
,

Openingstijden winkel: donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

WANNEER U NA BETALING GEEN BEVESTIGING PER E-MAIL ONTVANGT, NEEM DAN MET ONS CONTACT OP!
Op donderdag worden de bestellingen verzonden.